Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Ussamkura kussomkara!
Mauta al-amrika!

akp.no nr. 7, 2004


– Ussamkura kussomkara!

Velkommen tilbake, tykke, hvite høvding! Dette var ropet fra menneskene på Kurrekurreduttøya da Kong Efraim Den Første Langstrømpe steg i land. Han var Pippi Langstrømpes far og negerkonge, i følge Astrid Lindgren.

Kong Efraim seilte rundt på havene, men kom jevnlig til Kurrekurreduttøya for å regjere. Da ble han møtt med jubel og trommevirvler. Folk pynta seg og dansa rundt bålet på festplassen. De levde lykkelige, for tykke, hvite høvding regjerte godt.

Kurrekurreduttøya var ei koralløy. Det var så mange perler å finne at barna brukte dem til å leke med. De visste ikke hvor kostbare slike perler er i de hvites land. Men det visste Kong Efraim.

Kurrekurreduttene hadde satt opp en minnestein for at kilden til deres lykke ikke skulle bli glemt: «Over det store, vide hav kom vår tykke, hvite høvding. Her er stedet hvor han fløt i land da brødfrukttrærne stod i blomst. Måtte han alltid være like tykk og herlig som da han fløt i land.»

– Mauta al-amrika!

Det betyr slett ikke velkommen tilbake, tykke, hvite høvding. Det betyr «Død over USA!» Ropet stiger opp fra gater og torg i byen Najaf i Irak, der USA nå mener det er viktig å bombe befolkninga. Folket der er nemlig så frekke at de slåss mot å være okkupert. De godtar ikke engang den quislingregjeringa som okkupanten har innsatt. «Opprørerne,» kaller NRK dem. «Opprørere» et ord som for akp.no har en positiv klang. Men som i NRKs sammenheng gir assosiasjoner om mindre, men brysomme grupper som opponerer mot den regjeringa som de fleste andre godtar.

Norge har også vært okkupert – dra 1940 til 1945, da den tyske, nazistiske staten hærtok Norge. Okkupantene satte inn en norsk regjering med Vidkun Quisling som statsminister. Den tyske hæren brant Finnmark ned. Kristiansund, Molde, Hamar, Elverum ble bomba. Tortur og drap var sjølsagt okkupantmaktas metoder. De som sloss mot okkupanter og quislinger, omtales i historie­bøkene som «folket», «hjemmefronten», «gutta på skauen», «motstandskampen». Som helter, som gode mennesker som førte en legitim og rettferdig kamp mot dem som hadde begått det forferdelige overgrepet å gå til krig mot det norske folket. De er ikke omtalt som ei marginal gruppe «opprørere» som dessverre ikke ville godta tingenes tilstand.

Jakt etter perler

Hva kan det komme av at norske myndigheter ikke tilkjenner det irakiske folket den samme legitime retten å slåss mot sin okkupant og sin quislingregjering? Hva er det som gjør at Norge sendte soldater for å vise støtte til USA? Hva er det som gjør at Norge nå har gjort avtale med Nato om å trene den irakiske quislingregjeringas politi- og sikkerhetsstyrker? I sommer var Norge på besøk hos Nato i Istanbul. Norge skal trene quislingpolitiet inne i Irak eller i Rogaland. Trenes skal de, hvor det nå enn blir, de som skal knekke og holde på plass de såkalte opprørene.

Den norske regjeringa vil vise at de er på parti med den aller største hvite høvding, George Bush. Norske myndigheter og norsk overklasse stiller seg på samme side som resten av overklassen i verden. De er sjøl en del av høvdingens kropp på jakt etter perler. Norske selskaper som Statoil er ute etter fete avtaler i gave som krigsbytte. Så forretningene er i orden.

Kong Efraim

Men det er en ting til. Det er Kong Efraim-syndromet. Det preger tenkninga til norske mennesker langt inn på venstresida. Derfor er kravet om at USA skal ut av Irak, ikke bra nok for dem. Derfor kommer kravet om at andre soldater skal inn under en annen paraply enn USAs. Norske soldater ut, men gjerne inn igjen, hvis de tar FN-lua på.

Tankegangen er den samme: Folket som bor i Irak, kan ikke styre seg sjøl! Kom, kom, soldater fra USA, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, og Italia, ta på den blå FN-lua. For vi er siviliserte, og det er ikke de. De er kurrekurredutter og kan ikke styre seg sjøl.

Da USA starta krigen mot Irak, fikk de unge jentene og guttene som reiste over havet og skulle ut og dø for amerikansk olje og krigsindustri, vite at irakerne ville hoppe og danse og vifte med gledens flagg og vimpler. Kong Efraim skulle jo komme. Når folk på venstresida i Norge mener at det må være fortsatt utenlandsk militær kontroll, er det fordi også de ser kurrekurreduttene. Rasismen i deres eget hode tilkjenner ikke andre folk den samme rett som de sjøl vil ha, nemlig retten til å bestemme i sitte eget land uten utenlandsk innblanding.

Men det ser ikke ut som om irakerne er som kurrekurreduttene. De vil jage bort Kong Efraim og hans mannskap. «Ussamkura kussomkara!» er ikke ropene som høres på Najafs torg og gater i den virkelige verden. Der lyder i stedet ordene «Mauta al-amri-ka!».