Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Ta fra dem makta!

Leder i akp.no nr. 6, 2005


Den private eiendomsretten må opphøre! Union i Skien: I dag har en håndfull personer makt til å bestemme om 380 andre skal ha et levebrød eller ikke. Det berører ikke bare de 380, men også familier, barn, lokalsamfunnet, kommunen.

Eierne har ikke lurt til seg makta med uærlige metoder. Tvert imot. De utfører Grunnlovens bestemmelser, som viser at den private eiendomsretten oppfattes som hellig og ukrenkelig. De eier, ergo har de makta.

Stadig legger eiere ned bedrifter der andre har sitt levebrød og produserer verdier. De kan sitte i Oslo, i København, New York eller Milano. De teller prosenter og utbytte. Målestokken er den høyeste avkastninga i hvilken som helst bransje. Tjener de ti kroner, er de misfornøyde hvis de kunne tjent elleve et annet sted. Vekk med den «dårlige» investeringa.

Ettersom lovene for eiendom, skatt og utbytte er lagd for å tjene eierklassen, er det lovlig ordna slik at eierne har rett til å legge ned en bedrift om de ikke er fornøyde. Den private eiendomsretten til produksjonsmidlene gir dem denne makta.

Produsentene, de som arbeider, bruker kropp og sjel og årene av sitt liv. De skaper verdiene, samfunnet rundt seg og de rikes rikdom. Uten arbeiderne hadde det ikke skjedd en dritt, alt hadde stått stille. Uten eierne hadde derimot arbeidet fortsatt.

Staten med dens lovverk er ikke annet enn mindretallets tro tjener. Dette er ikke annet enn et mindretallsdiktatur. Lovlig? Javisst. Demokratisk? Virkelig ikke.

AKP sier, som arbeiderklassens revolusjonære og radikale sosialdemokratiske bevegelser har sagt i generasjoner: Den private eiendomsretten må opphøre! Det er på tide at fagforeninger og andre folkelige organisasjoner tar opp igjen dette prinsipielle kravet.