Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Hvorfor blir lesende arbeidere usynlige?

AKPs nettsted 25. februar 2003


Jeg var på jubileumsfest i Tønsberg. AKP 30 år. Parti­laget i Larvik hadde tatt initiativet. Det kom folk fra nesten alle Vestfold-byene – til en deilig middag.

Det er ikke så vanskelig å feire jubileum og huske hva en har drevet med, når en har overvåkingspolitiet til hjelp. Også i Vestfold har noen fått igjen mappeene sine. Eller rettere sagt, det av mappene som ikke er luka ut. Så vi fikk noen glimt. De viste at overvåkingspolitiet har hatt informanter på arbeidsplasser, på skoler og i nabolag. De revolusjonæres gjøren og laden var blitt nøye ført opp.

En hadde fått, opplagt som en glipp, kopi av et ark som det stod «makulert» på. «Haha. De har ikke makulert. De har flytta det.» Politiets rapporter om stands, demonstrasjoner, arbeidsplasser, kjærester, dame­bekjentskap og tannstilling frisket opp hukommelsen. Det samme gjorde avisutklippene.

Ved hjelp av et apparat som erfarne lærere kjenner til, nemlig et balloptikon, ei svart, stor kasse der en bare legger bilder og tekst under et lokk, slik at bildet og teksten lyser fram på lerretet; altså ved hjelp av dette balloptikonet fikk vi enda flere eksempler på de nåværende og tidligere AKP-medlemmenes svært varierte innsats i Vestfold. Vi ble minnet om kampen for å bevare verftene i Vestfold. Vi så hvordan den norske naziføreren Blücher blei jaga fra torget. Vi så demonstrasjon mot porno og missekonkurranser.

Oktober-bokhandlene

Og så kom Oktober-bokhandelen. Den var åpen på lørdager. Drevet på dugnadsbasis. I et kjellerlokale. Helt til Oktober-bokhandelen i Tromsø blei sprengt av nazistene. Da ble utleierne engstelig for brann.

Synet av Oktober-bokhandelen og bildet av den unge gutten som var på «jobb», utløste begeistring og kommentarer i forsamlinga. Det var Jan. «Han var der bestandig, han.» «Mopeden hans het Enver.» Gutten, Jan, var fabrikkarbeider. Tidlig opp, tungt arbeid. Og altså frivillig lørdagsarbeid. Vanlige jobber hadde de andre også. De var verkstedarbeidere, lærere, sjukepleiere, postbud, trykkere, hva som helst. Mange hadde småunger. «Vi dreiv bokhandelen på dugnad.» «Vi hadde liste på veggen.» «Vi solgte mye bøker. Leste dem også.»

En fortalte at han hadde vært «Oktober-ansvarlig» mens han gikk på en lærerskole i Nordland, Nesna. (Det var jo ansvarlige for alt mulig. Alle fikk oppgaver.) Hybelen var full av bøker. Som han stadig solgte. Oktober en moderne bokhandlerkjede! Drevet av gratis arbeidende entusiaster.

På sirkel

Da vi satt rundt bordet, hadde vi en runde hvor vi presenterte oss og fortalte litt om oss sjøl. Historier fra tidlige tider dukka opp. Det var bemerkelsesverdig hvordan mange trakk fram studiesirklene. «Jeg gikk på en lang studiesirkel i Horten.» «Per var leder for sirkelen vår i Sande­fjord.» «Vi hadde studiesirkel da jeg bodde i Son, og flere da jeg bodde i Oslo. Eva var med der. Det er ingen sirkel der jeg bor nå.» «Jeg var med på en studiesirkel i Larvik som Jørn leda.» «Tønsberg, mener du.» «Nei, han bodde i Larvik da.» (Hvorfor satte studiesirklene seg så fast i minnet?)

Studiegrupper om økonomi, filosofi, dialektikk, imperialisme, hva som bestemmer arbeidskraftas verdi, statens rolle under kapitalismen og sosialismen, rasismens røtter, hva som er opphavet til kvinneundertrykkinga, om gode og dårlige erfaringer fra sosialistiske land, om fagforeningene. År etter år, sirkel etter sirkel. De leste tekstene. Det var spesielle studieopplegg for de som dreiv med økonomiarbeid. Egne møter for fagforeningsfolk. Kvinnepolitiske kurs.

Rett overfor meg ved bordet satt en arbeider. Hadde jobba på Horten verft. «Du vet, det var veldig fint for oss som ikke hadde noen utdanning,» sa han. «Vi studerte filosofi og økonomi, fikk lest og diskutert mye.»

De anti-intellektuelle

Da jeg kjørte hjemover om natta, blei jeg brått grepet av stor indignasjon. Jeg blei opprørt på vegne av alle disse menneskene som ved siden av full jobb, familie, unger, livet sitt, leste og studerte, kjøpte bøker, møtte opp på det ene studiesirkel­møtet etter det andre, bytta på å ha møtene hjemme hos hverandre for å imøtekomme barnevakt­behov. De var sikkert ofte trøtte og slitne. For de holdt på om kveldene eller i helgene. Men som gjorde det likevel, fordi de så at de hadde nytte av det i arbeidet sitt. Som ikke var stort mindre enn å legge kapitalismen i grava, og i mellomtida slåss mot at arbeidsplassene deres skulle forsvinne, mot at Norge skulle inn i EU, for at mange i Vestfold skulle støtte dem som kjempet for sin frihet i andre land.

Jeg ble opprørt på vegne av alle disse, og alle de andre utafor Vestfold, alle steder i landet, som holdt på på samme vis! Bare med slike forskjeller, kanskje, at reiseveien mellom folk og grupper ofte var svært mye lengre og tok mange flere timer ...

For hva slags mennesker er de som i dag skriver at ml-bevegelsen var anti-intellektuell? Det er folk som har betalt for å lese og skrive på dagtid. Det er jobben deres. Hvem er det de ser? Er de i stand til å se det mylderet av arbeidende studerende? Er de i stand til å oppdage lesende arbeidere? Det virker ikke slik. De lesende arbeiderne er borte fra enhver historieskriving. De er usynlige. Så kanskje de som skriver om anti-intellektualismen snakker forbi de som studerte og omvendt, rett og slett fordi de bor på to ulike kloder?

Kanskje er det slik at universitetsfolka bare ser universitetsfolka, professorene bare ser professorene, historikerne bare historikerne, at de ikke estimerer andre?

Kanskje de «anti-intellektuelle» bare handler om fem tidligere ml-ere som krangla på Universitetet med han som nå skriver?

Hva vet de?

Kanskje noen av dem mener at det ypperste bevis på anti-intellektualisme er når en student velger vekk en akademisk karriere for å bli arbeider? Kanskje det virker uforståelig, eller direkte motbydelig? Kanskje det er det som utløser forakten? Kanskje de ikke kan tenke seg at lærerstudenten fra Nesna, som dreiv en bokhandel fra hybelen, frivillig og gratis (det kosta ham sikkert mange penger ...) gjorde dette av interesse for bøker? Kanskje de ikke veit at denne lærerstudenten tok med seg bokhandelen til arbeidskameratene ut på arbeidsplassen året etter? At denne lesende arbeideren kanskje var en folkeopplyser med større nedslagsfelt med teori, politikk og vitenskap enn professoren som drev sitt arbeid i dagslys, i arbeidstida og med betaling?

Så når historikere og amanuenser opphever seg sjøl til dommerne over andres anti-intellektualisme hvem er det de snakker om?

Hva veit historikeren ved Universitetet om hva folk studerte? Dette vet han:

«... de var voldsomt skrifttro: Marx' Kapitalen var Bibelen, Maos lille røde var katekismen.» Historiker Tor Egil Førland, Klassekampen 12. februar.

Så har du førsteamanuensisen fra BI, Bedriftsøkonomisk institutt. Han var med, han husker destruktive ting: «... For det andre ble bevegelsen i økende grad gjennomsyret av en destruktiv, anti-intellektuell ideologi.» Sverre Knudsen, tidligere en av de virkelig store sjefene i AKP, Klassekampen 17. februar.

«En ting er at de for 25–30 år siden mente dumme ting – det er de knappest alene om – men en annen ting er at svært mange av dem ofret familieliv og akademiske karrierer for dumskapen.» Sentralt SV-medlem og redaktør-disponent Anders Horn, Ny Tid 21. februar.

To verdener, to kloder

På festen i Tønsberg fortalte to tidligere AKP/RV-ere, på eget initiativ, i runden rundt bordet, at de slett ikke tok avstand fra tida si i ml-bevegelsen. Tvert imot, de så på den med glede. De var nå medlemmer av Arbeiderpartiet. Andre jobba med RV eller AKP eller var litt mindre aktive, men støtta opp, og jeg hørte ingen som angra på hva de hadde brukt livet sitt til.

Jeg tror, at hadde historikeren, førsteamanuensisen og redaktør-disponenten kommet inn og forklart folk at de var anti-intellektuelle, så hadde forundringen vært den mest sannsynlige reaksjonen. Jeg tror folk ikke hadde kjent seg igjen og derfor heller ikke følt seg rammet.

Det tror jeg er mye av grunnen til at mange trekker på skuldrene av Klassekampens serie om ml-bevegelsen. Nemlig at en del av de superkloke forståsegpåerne forteller fortellinger som mange tusen folk vet ikke stemmer. Som fortellinga om anti-intellektualismen. Men at arbeidere studerer, driver bokhandel etter bokhandel, utgir bok på bok, det er kanskje ikke noe å regne med.