Joruns tavle

Startside

Temaoversikt

Foreløpig har vi her på Tavla lagt ut alle tekstene som finnes i boka Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk, pluss to til (merka med *). Tekster som er forkorta i boka, er fullstendige her. Noen skrivefeil er retta og mellomoverskrifter satt inn, og enkelte steder er det gjort mindre bearbeidinger av de originale tekstene.

Antirasisme

Arbeidsliv

Barndomsminner

Bolig

Familie, samliv, kjønnsroller

Folk

Internasjonal solidaritet

Kapitalismen; samfunnet i dag

Kommunisme, sosialisme

Krig, forsvar, Nato

Kvinners og jenters liv

Kåserier

Organisasering

Overvåkning

Porno, prostitusjon og annen vold mot kvinner

Sekstimersdagen

Skole, pedagogikk

Sosialdemokratiet

Språk

SUF, AKP

Valgkamp 1985

Vietnam

Økonomi

Åttende mars