Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Felles-isme

Leder i akp.no nr. 9, 2006


Når et bibliotek trues av nedlegging, går kvinner og menn av huse for å forsvare det. De forsvarer prinsippet om at alle mennesker skal kunne få lese bøker, uten å måtte kjøpe dem. Fordeling etter behov, altså.

Folkeskoletanken står sterkt i Norge. Den handler om at alle barn skal få gå på skolen, uavhengig av hvor de bor eller hvilken samfunnsklasse de tilhører. Riktignok forsøker staten å snike inn skolepenger av ulike slag, men prinsippet om gratis skole blir kraftig forsvart av folk flest.

Sjukehus! Hvis du kommer ut for en ulykke og trenger en dyr operasjon, er det en selvfølge at du ikke skal betale. Du skal få den operasjonen du har behov for, sjøl om du ikke har mer enn tre kroner i banken. Dette prinsippet er så grunnfesta at folk blir ampre over at staten vil at sjukehus skal gå med overskudd som en annen pølsefabrikk.

Retten til å bruke skogen og havet! Allmenningsretten. Kystbefolkningas rett til å fiske i havet, og uten at trålereierne tar fisken før den kommer til land.

Fordeling på basis av behov. I motsetning til fordeling på basis av varekjøp og penger. Det er det som er AKPs mål. Prinsippet som i dag gjelder bibliotek og skole, skal gjelde på alle samfunnsområder. Det går an å tenke seg en samfunnsøkonomi der alle ressurser er samla i én pott, der alle menneskene, barn som voksne, gir noe til samfunnet i form av arbeid eller annen virksomhet, og får det de trenger til gjengjeld. Det er ikke mulig i dag, fordi ei lita gruppe og ikke hele samfunnet eier ressursene (derav ordet kapital-isme), fordi folk får arbeid bare hvis noen tjener penger på dem, og fordi de andre blir kasta vekk som ubrukbare.

Hva kan en kalle et samfunn der folk yter etter evne og får etter behov? Felles-isme? Det latinske navnet for «felles» er kommune. Kommune-isme? Kommunisme? Det er ingen moderne land som har praktisert dette prinsippet fullt ut ennå. Men i Norge virker det blant oss på viktige områder, til glede og nytte for de fleste.