Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Farlig nasjonalisme?

Klassekampen 26. april 1999


Det har kommet meldinger om at USA bruker opp rakettene sine – at de har et forsyningsproblem! Er det rart? Tusen fly hvert døgn som bomber i flere timer! Men så mange militære anlegg kan det da ikke finnes i et land!

De sier de bomber militære mål. Men unnskyld meg! Når de bomber ei strømforsyning – er det ikke andre i byen som trenger strøm? Det er vel ikke bare de militære? Det er vel skoler, sjukehus og leiligheter? Og når de bomber bruene over Donau – det er vel andre enn en militærlastebil som bruker brua? Folk som skal på jobben, for eksempel?

Vi er vel ikke så dumme at vi trur på det de sier! Men det er tydeligvis reporterne i NRK og i avisene. De forteller: «Nato-styrker bombet et elverk som har militær betydning ...»

Hva er farlig nasjonalisme?

Hva handler denne krigen om? Den handler om folks rett til å bestemme i sitt eget land uten innblanding utenfra. Den retten gjelder alle! Befolkninga i Kosovo har samme rett til sjølstendighet som befolkninga i Kroatia eller Slovenia – eller Kurdistan. Om det er lurt å bruke den retten til å lage egne stater eller ikke, er opp til dem, ikke oss. Verken Nato eller Serbias president Milosevic har noen rett til å nekte ei befolkning å bestemme sitt eget lands framtid.

Noen kaller et slikt standpunkt for farlig nasjonalisme. Men det er det ikke. «Nasjonal sjølråderett» er er begrep vi kjenner fra den hjemlige EU-kampen. Det er når dette prinsippet brytes, at det blir farlig. Sjøl de verste, fascistiske diktaturene må veltes innafra!

Grunnen til at den norske regjeringa støtter bombinga, er at den norske staten sjøl er en del av den imperialistiske blokka som mener at den har rett til å utbytte og bestemme over andre folk i verden. De vil ha stormaktenes og imperialistenes overråderett, ikke hver nasjons sjølråderett.

Det kommer an på ...

Derfor synes den norske regjeringa at det er helt OK at USA bomber Irak flere ganger i uka. Derfor sier de OK til Tyrkia som forfølger, undertrykker og dreper kurdere. Derfor har de aldri bekymra seg over de 700 000 serbiske flyktningene i Jugoslavia. Derfor har det vært OK hele tida at Milosevic-regimet har terrorisert og undertrykt albanere i Kosovo i flere år. Flyktninger fra Kosovo har måttet gjemme seg, og de er blitt sendt tilbake – fordi norske myndigheter mente at de hadde det trygt der de kom fra! De er noen hyklere av verste skuffe!

Og av samme grunn, at sjølsbestemmelsen ikke respekteres, kunne Rambouillet-diktatet se dagens lys, det som handla om at hele Jugoslavia skulle bli okkupert av USA og Nato!

Og derfor fører Milosevic en fascistisk undertrykking og etnisk rensing i Kosovo for å fordrive den albanske befolkninga.

Bombing styrker Milosevic

Herskerne i verden er uenige. Det de er uenige om, er ikke om prinsippene. De er uenige om hvem som skal praktisere prinsippet. Hvem av dem skal bestemme over andre land og nasjoner.

Mange i Norge sier: «Jeg er ikke for bombing, men det er vel ingen annen utvei, av hensyn til kosovoalbanerne.»

Men bombinga har styrka Milosevic. Den har slått beina under mye av opposisjonen som var mot ham i Jugoslavia – av forståelige grunner. Og bombinga såtte jo nettopp fart i utrenskningene i Kosovo!

Nato driter i kosovoalbanerne! USA vil ha innflytelse og makt på Balkan!

Det eneste alternativet til bomber er å stanse bombing! Alternativet til krig er ikke mer krig, men fredsforhandlinger. OSSE kunne tross alt ha latt være å trekke ut observatørene sine. Hjelpeorganisasjonene kunne latt være å la sine folk reise vekk. Journalistene kunne fortsatt vært til stede.

Så det er ikke sant at alt var prøvd før bombing, slik også den norske regjeringa sier. Den norske regjerringa er for bombing fordi den dilter i ræva på USA – som enhver annen norsk regjering.

Motstanden vil vokse

Ei meningsmåling sier at 60 prosent av Norges befolkning støtter bombinga. Jeg tror ikke folk er for bombing. Jeg tror de tror på det de har hørt så ofte, at det ikke var noen annen utvei. Men om det er 60 prosent nå, vil det sannsynligvis forandre seg.

For mange år sia, da USA bomba Vietnam, var det i starten noen ytterst få mennesker som tok avstand. Vi som støtta det vietnamesiske folket og samla inn penger til dem, kunne få inn åtte kroner og femten øre og mye kjeft på en hel lørdag, fordi folk mente at vi støtta terrorister. Det palestinske folket ble på samme måten framstilt som terrorister og umennesker da Israel gikk til krig mot dem, og det norske folket trodde det også lenge. Fortsatt er folket i Irak ikke mennesker, så de kan stadig bombes. Det tar altså sin tid. Men etter hvert vil sannheten komme klarere og klarere fram. Flere vil fortelle om sine erfaringer, og folk vil høre. Solidaritetsarbeidet virker! Derfor må møter, diskusjoner og demonstrasjoner fortsette.

Ironisk

Kristelig Folkeparti har landsmøte nå, og der er de veldig humane. De vil sikkert be for fred i Jugoslavia til og med. De og regjeringa skal bruke 12 milliarder kroner på fregatter, på krigsskip. Samtidig sender de oppofrende Røde Kors-folk ut på gatene for å samle inn kronestykker, tiere og femtiøringer til flyktningene, resultatet av den samme regjeringas deltakelse i krigen. Det er helt hysterisk ironisk!

Jeg foreslår at de 12 milliardene i stedet gis til flyktninger, til fredsskapende arbeid og til gjenoppbygging av bruer, skoler, kraftstasjoner, bolighus og sjukehus. Og så vil myndighetene se hvor stor støtte til krig det virkelig er i det norske folket, når regjeringa må samle inn de 12 milliarder kronene til fregatter!


Nato og USA bomba Jugoslavia fra 24. mars til 10. juni 1999. Dette er en appell holdt under en antikrigsdemonstrasjon i Oslo 17. april.