Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Bondevik og Vollebæk støtter terror – igjen!

Klassekampen 3. juli 1999


Vi vil bruke både diplomatiske og politiske kanaler for å fremme vårt syn overfor de tyrkiske myndighetene. Norge tar kraftig avstand fra dommen, sa Bondevik i følge Aftenposten, om dødsdommen mot Öcalan. Tenk det. Bondevik (og Vollebæk) er mot dødsdom. Noe annet ville være nokså oppsiktsvekkende.

Men de reagerer overhode ikke mot at Öcalan er tiltalt eller at han i stedet eventuelt kan få livsvarig fengsel. Öcalan er tiltalt og dømt for å være en massemorder. Han skal ha drept 30 000 mennesker. Hvorfor bringes tallet videre i de fleste mediene, uten at noen spør hvor det kommer fra? Saken er at de omtrent 30 000 mennskene er kurdere (eller forsiktig, 80–90 prosent er kurdere). De er ikke drept av Öcalan, men av den tyrkiske regjeringas permanente krig mot den kurdiske befolkninga.

Hvorfor festes tallet til Öcalan? Jo, fordi de tyrkiske myndighetenes logikk er at den kurdiske frigjøringsbevegelsen har skylda for at den tyrkiske staten må drepe – i og med at den går inn for frigjøring! Ergo har Öcalan drept 30 000.

Tyrkias fascisme

Men bødlene og terroristene er den tyrkiske, fascistiske staten. Den har fordrevet kurdere fra 3–4000 landsbyer ved den brente jords taktikk. Som et resultat av dette er det 3–4 millioner kurdiske flyktninger! I 70 år har det kurdiske språket vært forbudt. Fra 1991 har det vært lov for kurdere å snakke kurdisk seg i mellom på gata. Det er lov å trykke bøker og aviser på kurdisk – men du kommer i fengsel for det, eller kan bli skutt hvis du er journalist. Å bruke kurdisk i offisiell sammenheng, som skoler og på TV er forbudt. Bare det å hevde at det finnes et kurdisk språk, kommer du i fengsel for. 20 millioner kurdere mangler elementære demokratiske rettigheter.

Journalister og advokater blir arrestert i Tyrkia – hvis de mistenkes for å ha sympati for krav om demokratiske rettigheter for kurderne. Det er forbudt å gi barn et kurdisk navn i Tyrkia. I enhver annen sammenheng ville en slik terroristisk politikk overfor en nasjonal minoritet og overfor en demokratisk opposisjon, fått navnet fascistisk. Men nei, ikke fra Bondevik og Vollebæk; hva den tyrkiske staten foretar seg blir tolka inn i vennebildet: Nato-medlem, kameratstat på fredsbombetokt over Balkan og med USA som Den Høye Beskytter. Derfor protesterer de mot dødsdommen, men synes det er greit om Öcalan, som representant for det kurdiske folket, hadde fått livsvarig, det hadde han fortjent.

Det er helt logisk at ledelsen for den norske imperialistiske staten ser frigjøringsbevegelser og opprør som en fiendtlig handling, og ser krav om nasjonal sjølråderett for undertrykte folk som truende eller i hvert fall utidig. Den norske statens interesser er vevd tett sammen med interessene til overklassene verden over. Vollebæk og co gjør jobben sin.

Folk kan likevel presse den norske regjeringa til å ta et annet standpunkt eller til å få vondt i magen. Når flere regjeringer i Europa går hardere ut mot den tyrkiske dommen, er det fordi de er utsatt for et nokså sterkt internt press, helt inn i regjeringskontorene, fra folk som har sterk sympati med kurdernes kamp for fred og demokrati.

Dette kan gjøres

Hver og en av oss kan la være å reise på ferie til Tyrkia. Mot regjeringa: Enkeltpersoner, fagforeninger og andre organisasjoner kan vedta uttalelser der norske myndigheter blir oppfordret til å ta avstand fra Tyrkias krig mot det kurdiske folket, og ikke bare vedta fordømmelser av dødsdommen. Krev en slutt på salget av norsk militært materiell (myndighetene sier det bare er deler til våpen) til Tyrkia. Den norske regjeringa kan kreve at Tyrkia må kastes ut av Nato, noe som riktignok blir nokså ironisk, med tanke på Natos bombing av Balkan. Et annet viktig krav er at Norge
skal melde seg ut av Nato – en aggressiv krigsmaskin til støtte for profittinteressene og mot folkene i Europa.

OSSE som Vollebæk er leder for, har møte i Istanbul i november. Vil Vollebæk flytte møtet og stenge Tyrkia ute? Europarådet har allerede sagt klart ifrå at Tyrkia vil bli suspendert hvis landet effektuerer dødsdommen. Vi må kreve: Sett Öcalan fri! Gi plassen på tiltalebenken til den virkelige terrorister» og forbryteren: Den tyrkiske staten!