Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Protest mot «blodpenger»

Reportasje i Dagbladet 28. august 1985;
av Vidar Ystad


– Dere tjener penger på blodet fra folk i Sør-Afrika! Dere er så feige at dere ikke tør snakke med oss! Dere er en skam for norsk skipsfart!

Denne hilsningen ropte Jorun Gulbrandsen, førstekandidat for Rød Valgallianse ved stortingsvalget, til skipsrederne Morten Bergesen og Petter C.G. Sundt utenfor rederikontorene i
Oslo i går.

Minuttene før var 19 av hennes politiske meningsfeller pågrepet av politiet inne i rederikontorene der de hadde slått seg ned. De satt alle stuet inn i tre «marjer» på vei til Oslo politikammer for registrering av personalia, avhør og bøtelegging.

Demonstrantene slo til klokka 12.10 i går, under lunsjpausen i rederiet. De ble ledet av Jorun Gulbrandsen og nestformannen
i AKP m-1, Arne Lauritsen.

Kravet

Aksjonistene slo seg ned på golvet i mannskapsavdelingen. Budskapet deres var klart: Vi krever å få snakke med skipsreder Morten Bergesen eller skipsreder Petter Sundt. Vi
flytter oss ikke før vi har fått garantier for at de vil innstille oljetransporten til Sør-Afrika.

Forferdete rederitilsatte prøvde å gjøre jobben sin der de satt, omgitt av aksjonister. Ingen ansvarlige i rederiet var å få i tale, verken for aksjonister eller de to–tre pressefolkene som var inne i lokalene. Inntil klokka 13.30. Da kom direktør Jan Tormundsen, fulgt av to politimenn. Tormundsen ga klar beskjed: «Dere har to minutter på dere til å forlate lokalet. Ellers vil vi få hjelp av politiet».

Arrestert

Klokka 13.40 marsjerte et ti-talls politimenn og -kvinner inn og tok oppstilling. De fikk sine instrukser. Så gikk de til aksjon.

En for en ble aksjonistene som hadde dannet kjede på golvet, trukket fra hverandre og brakt ut til de ventende «marjene».

Bare Jorun Gulbrandsen av de 20 som okkuperte lokalene, unngikk å bli arrestert. Hun gikk ut få minutter før politiet slo til, for å orientere pressefolk som ventet utenfor. Mens kameratene ble båret ut, fortsatte Jorun Gulbrandsen å rope
ut budskapet sitt til de skrekkslagne rederitilsatte som sto måpende i kontorvinduene.


– Får ingen innvirkning

– Vårt syn på en lovlig fart på Sør-Afrika skulle være kjent, og okkupasjonen i går har ingen innvirkning på rederiets oljetrafikk. Dette sier direktør Jan Tormundsen i Bergesen-rederiet til Dagbladet.

Han innrømmer at et annet spørsmål er hvor lenge rederiet ser seg tjent med å fortsette oljetransporten.

Ifølge Tormundsen gir denne farten jobb til 80 sjøfolk. Han understreker at rederiet seiler på alle land, med unntak for Kharg innerst i Persiabukta, der det er fare for mannskapet.
Bergesen-rederiet har inngitt anmeldelse til politiet med krav om tiltale og straff overfor alle som ble innbragt etter aksjonen i går. Tormundsen grunnga dette bl.a. med at det på skrivebordene i mannskapsavdelingen ligger konfidensielle opplysninger om skipsmannskaper.

Alle de 19 aksjonistene ble i går kveld sluppet fri av politiet, etter at de hadde fått forelegg på 1000 kroner hver. Ingen av dem har vedtatt foreleggene, og sakene blir da oversendt til
retten, opplyser politiadjutant Georg Vetti til Dagbladet.