Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Arbera

Jan Ovind rapporterer i VG 12. februar 1995


Ekte RVere prater i mobiltelefon, og ekte RV-menn staser seg opp med hale a la Karl Lagerfeld! Men andelen revvlusjonære som prater «AKP-raddikalt» på 1970-tallsvis, er sterkt begrenset.

Det så og hørte vi på RV-landsmøtet på Stovner i Oslo i går.

Faktisk var det bare kona til AKP-nissen Tron Øgrim, Jorun Gulbrandsen, som fremsto på talerstolen med god, gammeldags AKP-komisk diksjon på vegne av «arbera», «studdenta» og andre undertrykte. Resten av landsmøtet, som er samlet for å gi partiet en ny leder og vedta nytt prinsipp- og arbeidsprogram, viste iallfall språklig mangfold.


VG 12. februar 1995